News

Contact us

Phone: 0769-85595731

Fax: 0769-81560013

Address: NO.9 West Road Shanghuan yuanzhou of Shuanggang,Houjie Town

Linkman: Chen sir

Mobile:13669883266

Homepage: www.yfff.com

EMail: info@yfff.com